skip to main content
KOR Water Nordic Till webbutiken

Törst att ge

KOR Water story

Förutom att bygga innovativa produkter som minskar miljöpåverkan, tar vi vårt uppdrag av socialt ansvar på största allvar. KOR donerar 1% av all försäljning till en utvald grupp av ideella organisationer som fokuserar på vatten-relaterade frågor. Vårt mål är inte bara att ge välbehövligt stöd till dessa organisationer, men att engagera våra kunder i frågor som återvinning, skydd av avrinningsområden och den globala vattenkrisen.

KOR har valt fyra ideella organisationer för Törst att ge (Thirst for giving™) som bygger på det fantastiska arbete de gör för de fokusområden som KOR stöder.

KOR Water's uppdrag är att skydda och hylla vatten. Vi tror vatten är den grundläggande källan till allt liv och knytor oss samman oskiljaktigt. Genom KOR Water's "Törst att ge" programmet har fyra viktiga vattenåtgärder inom områdena havsskydd, den globala vattenkrisen, skydd av våtmarker och återvinning fått stöd genom finansiella donationer och genom att hjälpa till att öka medvetenheten. Förra året, 2012, lade KOR Water sina resurser helt och hållet på att skydda våra hav. KOR Water är glada att samarbeta med The Nature Conservancy , i samband med Summit Series , för att stödja Conservancy ansträngningar att skapa ett skyddat område - södra Berry Islands Marine Reserve i Bahamas. En procent av alla KOR försäljning i 2012 kommer att doneras mot detta arbete.